مشخصات یاشا سازمند دکتر یاشا سازمند مدیر عامل شرکت آکام آتا کارمند اسبق گوگل

مشخصات دکتر یاشا سازمند

مشخصات یاشا سازمند دکتر یاشا سازمند تحصیلات یاشا سازمند : دکترای مدیریت کسب و کار از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار از دانشگاه علوم و مدیریت کشور مالزی و کارشناسی مهندسی مکانیک در طراحی جامدات سمت یاشا سازمند : مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت آکام آتا ( ۱۳۹۸…