رستوران میزبان نمونه ای از رستوران های بین المللی بسیار خوب در بابلسر

رستوران میزبان نمونه ای از رستوران های بین المللی بسیار خوب در بابلسر

رستوران میزبان نمونه ای از رستوران های بین المللی رستوران میزبان نمونه ای از رستوران های بین المللی است که در شهر بابلسر واقع شده است. با جستجو در گوگل دیدیم یک صفحه اینستاگرام وجود دارد که به نام رستوران میزبان نمونه است. اینستاگرام رسانه رسمی نیست و یک رسانه فیلتر شده است بنابراین نتوانستیم…