ظریب بار

ظریب بار – باربری در تهران

ظریب بار شرکت های باربری امروزه خدمات متعددی ارائه می دهند. باربری ظریب بار نیز در زمینه ی باربری، حمل و نقل داخلی و خارجی، اسباب کشی و بسته بندی فعالیت می نماید. باربری به معنای حمل و جابه جایی انواع بار به داخل و خارج و حمل اثاثیه با استفاده از وسایل نقلیه ی…