یاشا سازمند از کارمندان ایرانی گوگل و موسس وردپرس 24 دکتر یاشا سازمند

یاشا سازمند از کارمندان ایرانی گوگل موسس وردپرس ۲۴

یاشا سازمند از کارمندان ایرانی گوگل موسس وردپرس ۲۴   دکتر یاشا سازمند از کارمندان گوگل و موسس وردپرس ۲۴ در مورد استخدام وی در شرکت گوگل   مصاحیه کننده : آیا شما در گوگل کار کرده اید و از کارمندان گوگل بوده اید؟ یاشا سازمند : بله بنده در سال  ۱۳۹۲ (۲۰۱۴ میلادی) یعنی…